Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2017 09:49 WGN.21.04.2017 Prezydent Miasta Będzina ogłasza II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego.
21.07.2017 09:21 WGN.21.07.2017. Prezydent Miasta Będzina ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 36/1 karta mapy 17 obręb Będzin o pow. 4013 m², położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej.
18.07.2017 14:33 WO.271.2.33.2017 Zapytanie ofertowe - przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
14.07.2017 13:01 WO.271.2.31.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "ZIELONA PRACOWNIA" w budynku SP nr 11 w ramach dofinansowania z WFOŚi GW w Katowicach.
14.07.2017 12:42 WO.271.2.32.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "ZIELONA PRACOWNIA" w budynku MZS nr 3 w Będzinie w ramach dofinansowania z WFOŚi GW w Katowicach.
14.07.2017 11:10 Nr0050.307.2017 Zarządzenie nr 0050.307.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.07.2017 w spr. przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu.
14.07.2017 10:40 WRM-RI.7013.22.2017 Zapytanie ofertowe zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro - robota budowlana pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie".
13.07.2017 13:30 BOIN.13.07.2017 UWAGA! Zmiana nazw ulic w Będzinie
12.07.2017 13:10 WRM-RI.1013.20.2017 Informacja o wyborze oferty na robotę budowlaną pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Krętej w Będzinie
07.07.2017 08:27 RGM.7150.1.1.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY
20.06.2017 08:04 WGMiK.6840.2.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

1 2 następna