Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 13:33 WPSiDG.8030.19.2017 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
19.09.2017 08:18 WPSiDG.8122.1.2017 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”
18.09.2017 11:29 WRM-RI.7013.11.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu”
15.09.2017 09:01 WPKSiKS.402.10.1.2017 Ogłoszenie wyników konsultacji
11.09.2017 11:36 RGM.7150.1.1.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 12 października 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych
08.09.2017 10:36 Zarządzenie nr 0050.397.2017 Zarządzenie nr 0050.397.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.09.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garażu w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.
06.09.2017 12:15 WPKSiKS.402.11.2.2017 Informacja o zarządzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
17.08.2017 08:27 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 30 września 2017 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
16.08.2017 08:37 RGM.7150.1.2.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu 20 września 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie