Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2017 13:51 WRM.RSiR.271.14.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26.05.2017 09:31 WRM-RI.7013.11.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na na robotę budowlaną pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”
25.05.2017 13:53 WRM-RI.7013.16.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
23.05.2017 09:11 ERś.6220.32.2012 ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
22.05.2017 09:41 WOŚ.7021.3.3.2017 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
16.05.2017 08:55 BK-RM.6220.3.2017 ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
05.05.2017 11:17 PROTOKÓŁ Komisji Konsultacyjnej z dnia 4 maja 2017 roku z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Miasta Będzina w sprawie wejścia Miasta Będzina w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
28.04.2017 12:18 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 maja 2017 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
21.04.2017 08:29 WO.271.2.16.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
18.04.2017 15:31 WRM.RSiR.271.10.2017 Infirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty